07714 669 490​

[email protected]stherapyroom.co.uk

Kat Wysoczanska​​​

Therapist

Spotkania w gabinecie w Wingate, Hrabstwie Durham.

Terapia przez telefon lub internet (ZOOM) również możliwa.

Napisz do mnie


Mam na imię Kasia i jestem dyplomowaną terapeutką. Kwalifikacje zdobyłam w Szkole Psychoterapii Northern Guild w Newcastle. Doświadczenie zawodowe zdobywam poprzez pracę w sektorze zdrowotnym, organizacji charytatywnej oraz prywatną praktykę. Prowadzę terapie indywidualną zarówno po angielsku jak i po polsku dla osób które ukończyły 18 lat. 

Mam doświadczenie w pracy z ludźmi różnych kultur, wyznań, płci i statusu społecznego i do każdego odnoszę się z szacunkiem. Moje podejście terapeutyczne opiera się na podejściu humanistycznym czyli traktowaniu klienta jako całości uwzględniąjac jego ciało, ducha, przekonania, wartości, doświadczenia, myśli i uczucia. Wierzę, że każdy ma możliwość zmiany jeśli tego chce oraz, że jakość relacji pomiędzy klientem a mną jest źrodłem rozwoju, dlatego też kluczowe jest dla mnie by stworzyć klientowi warunki sprzyjające zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Posiadam wiedzę z Analizy Transakcyjnej, Gestalt oraz Terapii Skoncentrowanej na Osobie, rodzaj terapii dostosowuję indywidualnie do potrzeb klienta. Czas trwania sesji to 50 minut do 1 godziny a koszt to £45. W zależności od potrzeby klienta terapia moze być krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu lub długoterminowa bardziej dogłębna bez wstępnego ustalenia konkretnej daty jej zakończenia. Terapia krótkoterminowa może okazać się pomocna gdy klient boryka się z konretnym problemem i gotowy jest sie temu przyjrzeć, ustalić i zastosować najlepsze dla niego rozwiązanie. W przypadku bardziej zlożonego problemu wiążącego się z przeszłoscią i mającego negatywny wpływ na aktualną sytuację klienta terapia długoterminowa sprawdza się lepiej. 

Problemy z jakimi warto zgłosić się na terapie to między innymi : depresja, nerwica, stany lękowe, ataki paniki, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, trudności w budowaniu lub utrzymaniu relacji, trudności w adaptacji, utrata bliskiej osoby, złość, doświadczenie przemocy fizycznej, psychicznej oraz na tle seksualnym, samookaleczanie, myśli lub/i próby samobójcze. Ale także chęć rozwoju, samopoznania i poprawy sytuacji rodzinnej, zawodowej czy osobistej. 

Kontaktować się można ze mną telefonicznie lub mailowo. Można też użyc formularza w zakładce 'contact' podąjac swoje imię, email i wiadomość.

Jestem zarejestrowanym członkiem Stowarzyszenia Brytyjskich Terapeutów BACP. Pracuję zgodnie z ich kodeksem etycznym oraz korzystam z regularnej superwizji.